El nou municipalisme més enllà del 28m

 Article publicat a Nació Digital 21 de maig de 2023 

https://www.naciodigital.cat/opinio/26075/nou-municipalisme-mes-enlla-28-maig

El 28 de maig hi ha eleccions municipals. Els resultats determinaran les prioritats, opcions i models urbans que s’aniran configurant els propers anys. Més enllà d’aquests resultats, però, operen algunes tendències de fons que poden enfortir el municipalisme com a aposta estratègica d’autogovern democràtic, en un marc d’interdependències i sobiranies compartides. Una nova vertebració de la governança global amb més poder(s) de proximitat. Hem viscut ja, des de fa alguns anys, algunes d’aquestes dinàmiques. Caldrà cuidar-les i orientar-les amb sentit.

En efecte, la gran recessió i el cicle austeritari van deixar ferides en el teixit social. L’emergència climàtica i la covid, poc després, desplegaven impactes quotidians sobre els col·lectius més vulnerables. A la fi de la pandèmia s’encadenaven invasió i guerra a Ucraïna... i espirals d’inflació a cada cantonada. A ciutats i barris d’arreu del món, d’altra banda, s’anaven activant apostes municipalistes i pràctiques d’innovació comunitària. Es tracta, tot plegat, de l’entramat local-global, les connexions diàries entre el veïnat i el planeta. Avancem, amb aquest bagatge, cap a l’horitzó 2030: un món nou d’incerteses radicals; un temps on abordar l’exigència ètica de construir esperances tangibles. Les transicions del canvi d’època (ecològica, cultural, digital, demogràfica) convoquen a l’articulació d’un nou contracte social. Una ciutadania possible on la gramàtica municipalista pot guanyar força: perquè la quotidianitat és l’únic àmbit on cristal·litzen transformacions; perquè la proximitat permet reconnectar les institucions amb la gent senzilla.

Al llarg de les últimes dècades, la vella política ha anat acumulant problemes i limitacions per processar els canvis. Han aparegut dinàmiques globals desregulades i escenaris estatals de replegament autoritari. Moltes ciutats, tanmateix, han mantingut oberta la finestra democràtica, han teixit suports enfront les vulnerabilitats i han aprofundit processos de revolució verda. Han fet possible, en síntesi, formes més col.lectives i saludables de viure. S’han enfortit, alhora, vincles i xarxes de suport mutu: espais guanyats de fraternitat. Es tracta, en definitiva, de la disputa sobre la configuració dels entramats globals de la governança. Un escenari on afrontar el repte de situar ciutats i governs locals com a protagonistes -subjectes polítics- d’un món on erigir alternatives practicables a injustícies globals i fronteres estatals.

Les ciutats del 2023 expressen totes les tensions i els reptes del segle XXI: són tan vulnerables a l’especulació com activistes i cooperatives; carregades de tantes fragilitats socials com energies comunitàries; responsables de l’escalfament global i referents alhora de transicions ecològiques avançades. Les ciutats del segle XXI poden resultar l’espai on articular igualtat amb diferències, i autonomia amb vincles. I el nou municipalisme pot resultar el projecte col·lectiu on generar comunitat i acollida: l’esfera democràtica de trobada entre benestar, arrelament i responsabilitat climàtica. A hores d’ara, des de la suma d’experiències concretes, ciutats i territoris com Amsterdam, Barcelona, Bogotá, Copenhague, Jackson, Rojava, Viena… van configurant una esfera municipalista referent de democràcia comunal i economia solidària; d’interculturalitat i feminisme; de gestió pública de l’aigua, mobilitat sostenible i transició energètica; de control de lloguers i transformació urbana. Tot això configura les coordenades de fons on seguir desplegant, els propers anys, respostes locals a reptes globals: els reptes de cuidar la vida, protegir les persones i enfortir les comunitats.

Cuidar la vida, ja que la crisi ecològica i la pandèmia han accelerat i intensificat el procés de canvi de paradigma urbà. Guanyar la batalla pel clima esdevé condició de possibilitat per a qualsevol altre projecte col.lectiu. I la transformació de les ciutats opera com a clau de volta per fer-ho factible. Ens hi va la vida. El repte passa per bastir un municipalisme en defensa del clima, on construir sobiranies de proximitat. Un futur de barris verds i biodiversitat, amb mobilitat activa i compartida, carrers i places on respirar aire net, conviure i exercir ciutadania. Protegir les persones, perquè les desigualtats s’han incrementat i res no és més corrosiu. L’habitatge -amb la pobresa infantil i l’exclusió de col·lectius migrants- s’instal·len en el nucli dels riscos d’exclusió. Emergeix un doble repte interconnectat. Enfortir el municipalisme per la inclusió, amb polítiques socials innovadores, més localitzades i comunalitzades, on l’esfera local esdevingui l’eix vertebrador del dret a l’habitage i a la ciutat. I enfortir el municipalsme de la diversitat, feminista i LGTBI, acollidor i intercultural, on el dret a la ciutat ho sigui per a totes les edats. Enfortir les comunitats, perquè quan les desigualtats es cartografien en el territori apareixen amb força segregacions urbanes i fragilitats comunitàries. I aquí el municipalisme torna a esdevenir fonamental. L’esfera local hauria de disposar de l’instrumental d’acció per millorar els hàbitats més vulnerables, enfortir llurs capacitats de resposta col.lectiva, i articular la quotidianitat amb una organització comunitària i compartida de les cures. Tres dimensions travessades pel repte compartit d’impulsar models de prosperitat sense creixement, amb forta presència d’infraestructures econòmiques comunals.  

Creuant tot l’anterior, l’aposta municipalista pot canalitzar una gramàtica política més humil per escoltar i més oberta a aprenentatges; més empàtica per incorporar el batec de les intel·ligències col·lectives; més valenta per innovar i alterar les relacions socials de poder. Una política de la quotidianitat amb la deliberació ciutadana i la construcció del comú gravades a la pell.

Al llarg dels últims anys, el nou municipalisme ha dibuixat camins que humanitzen la política i amplien la democràcia; ha explorat utopies quotidianes a través del diàleg entre diferents, enfront a discursos d’odi i pràctiques de trinxera. Queden molts camins a recórrer, i cal més municipalisme per fer-ho. Davant la geopolítica dels estats i els seus tambors bèl·lics, la cultura de pau de pobles i ciutats; davant d’estats i mercats excloents, la sintaxi d’allò comú; davant la depredació climàtica del planeta, l’ecologisme de cada dia. Més municipalisme per no deixar ningú enrere i ningú sol, per construir sentit col·lectiu en contextos d’incerteses i fragilitats. En ple segle XXI, la política democràtica ha de construir les condicions per fer el futur possible. Per fer-lo més inclusiu i habitable necessitem que sigui una democràcia de proximitat modesta i audaç, que s’assembli a la vida de la gent i no sigui aliena a cap dels seus problemes, a cap dels seus horitzons d’esperança.

Comunidad y acción comunitaria

(Decàleg elaborat pel 'Conversatori sobre Acció Comunitària) 

1. Nuestro mundo de la acción comunitaria Quienes hemos elaborado este texto somos personas interesadas en el estudio e implicadas en la práctica de la acción comunitaria. En este breve documento queremos plasmar un cierto y mínimo lenguaje común y algunas visiones o concepciones básicas compartidas, con el fin de contribuir al impulso y la mejora de nuestra acción comunitaria, sobre la base del fortalecimiento de los lazos y colaboración entre nosotras y, por tanto, de una mayor vertebración de nuestro mundo de la acción comunitaria; un mundo que es de por sí diverso y cambiante y que está abierto siempre a nuevas personas, experiencias y aportaciones. 

2. Comunidad: realidad y proyecto, simultáneamente Cuando hablamos de comunidades, en estas páginas, nos referimos a realidades existentes. Las comunidades existen, las relaciones comunitarias existen. Pero somos conscientes de que, en muchas ocasiones, la comunidad es más un proyecto que una realidad. Quizá hablamos más de la comunidad porque echamos de menos la comunidad. Muchas veces la comunidad a la que nos referimos es una comunidad en construcción, incluso una comunidad soñada: un proceso de profundización y extensión de relaciones y dinámicas comunitarias que, en contextos de individualismo, desvinculación, expropiación de la dimensión comunitaria de las personas y retroceso de la democracia, se abre camino. 

3. Comunidad: de qué estamos hablando Hablar de comunidad es hablar de un grupo o un conjunto de personas, de un sistema o ecosistema de relaciones, emociones y referencias. La comunidad sería una realidad más reducida y abarcable que la sociedad. Parece que el concepto de comunidad nos remite a una cierta importancia, entre esas relaciones, de las relaciones primarias de afecto, compromiso y reciprocidad (sean más intensas o más débiles) y de una cierta autoidentificación e identificación desde fuera de unas personas (y no otras) como miembros de la comunidad. La comunidad frecuentemente tiene conexión con un territorio significativo y una historia más o menos narrada. Hablar de comunidad también conduce a hablar de posibilidades de autoorganización solidaria, economía colaborativa, institucionalidad de proximidad. De ciudadanía activa, agencia política, democracia participativa. Ponemos el foco en la comunidad, pero no desconocemos la existencia de determinaciones o determinantes estructurales sociales que la atraviesan. También sabemos que no todos estos ingredientes o rasgos son imprescindibles para que podamos hablar de comunidad (puede haber realidades comunitarias en las que falte alguno de ellos). 

4. La comunidad como realidad conflictiva y bien deseable Sabemos que las comunidades pueden ser negativas, dañinas y perniciosas y que en ellas encontramos barreras, segregación, hostilidad, maltrato y violencia. Las comunidades reales, en todo caso, son imperfectas y conflictivas y están atravesadas por contradicciones y antagonismos. Rechazamos la visión edulcorada, consensual y estática de la comunidad que oculta interesadamente injusticias estructurales que rompen y deforman las comunidades y apostamos por la construcción de comunidades participativas, equitativas y fraternas. Afirmamos, en todo caso, que estar en comunidad, participar en relaciones, redes y sistemas comunitarios es, en principio, bueno para las personas. Es capital relacional y activo valioso para la persona. La comunidad, entonces, puede ser un factor positivo para la calidad de vida y el bienestar de las personas; espacio de acogida, hospitalidad, confianza, cuidado y protección; así como articulador de la participación ciudadana para el bien común y el interés general. 

5. Acción comunitaria: hacia una delimitación Llamamos acción comunitaria a una actuación colaborativa, organizada e intencional de dinamización participativa de una comunidad hacia un objetivo compartido, que busca su empoderamiento colectivo, su transformación como sujeto consciente y la mejora de la vida de todas las personas que son o pueden ser parte de ella. La acción comunitaria se apoya en las dinámicas comunitarias realmente existentes e intenta ayudar a que sus potencialidades se desarrollen y fructifiquen en comunidades abiertas e inclusivas, catalizando los vínculos y las relaciones entre las personas. La expresión intervención comunitaria (o trabajo comunitario) podría referirse más bien a una acción comunitaria realizada por (o en la que participan) profesionales. Desarrollo comunitario haría más bien referencia a la finalidad de la acción comunitaria. En cualquier caso, acción comunitaria parece ser la expresión en la que más tradiciones se pueden reconocer y con la que más personas podemos sintonizar. 

6. Enfoque, mirada, orientación, perspectiva comunitaria Hay actuaciones que, como tales, no pueden ser consideradas en o por sí mismas como acción comunitaria pero que pueden ser especialmente fértiles en su contribución a la generación de posibilidades de acción comunitaria. Nos referimos a servicios, programas o intervenciones con enfoque comunitario, mirada comunitaria, orientación comunitaria o perspectiva comunitaria, que pueden realizarse en (o con) diferentes contextos, encuadres, escenarios o ámbitos. Cuando se habla, por ejemplo, de atención comunitaria, nos estamos refiriendo a servicios o intervenciones que tienen en cuenta la dimensión comunitaria de las personas y se apoyan en (y dan soporte a) entornos y relaciones comunitarias de las personas que reciben la atención. Compartir enfoque, mirada, orientación o perspectiva comunitaria puede ser una buena base para construir encargos explícitos y estrategias transformadoras de acción comunitaria. 

7. Acción comunitaria: instituciones públicas y sociedad civil Son diversos los agentes que pueden realizar (o tomar parte en) iniciativas de acción comunitaria. En todo caso, si hablamos de acción comunitaria, la intervención del sector público (personas con responsabilidades políticas y técnicas) ha de desencadenar necesariamente (o ser activada por) un protagonismo de la sociedad civil, un aumento de la capacidad de agencia de ésta, una potenciación de su acción colectiva. Acción colectiva merecedora de compromiso y respeto como fuente que es de profundización democrática a través de la cogestión de políticas públicas. 

8. Acción comunitaria y ámbitos de actividad En algunos casos la acción comunitaria es sectorial, es decir, tiene lugar principalmente dentro de un determinado ámbito de actividad, como puede ser, por ejemplo, el ámbito de la salud, de la educación, de los servicios sociales, del empleo, del urbanismo, de la vivienda, de la cultura, del turismo, de la seguridad u otros. En el caso de la acción comunitaria sectorial hay una sinergia entre la finalidad propia del ámbito (por ejemplo, en el caso del ámbito sanitario, la salud) y la finalidad definitoria de la acción comunitaria (la construcción de comunidad) que realiza aportaciones especialmente importantes en claves de prevención y promoción. Lógicamente también existe la acción comunitaria que se realiza fuera o más allá de los ámbitos sectoriales (o que los atraviesa y los conecta entre sí). En cualquier caso, tanto las políticas públicas sectoriales como las transversales ofrecen servicios y equipamientos (estructuras e infraestructuras sociales) de proximidad que son importantes para la acción comunitaria. 

9. Acción comunitaria, profesiones y disciplinas, metodologías y tecnologías Cuando la acción comunitaria es diseñada, realizada y evaluada por profesionales, hemos de entender que se trata de un campo en el que operan diversas profesiones y disciplinas (o áreas de conocimiento). Cada una de estas profesiones y disciplinas y todas ellas juntas disponen de un acervo de metodologías y tecnologías comunitarias, mereciendo aquí una mención especial la investigación-acción participativa. Apostamos por una acción comunitaria con aliento ético y por más investigación y evaluación que nos permitan contar con evidencias que sean cada vez más convincentes para impulsar la acción comunitaria. 

10. Vertebrando nuestro mundo de la acción comunitaria Las personas que hemos elaborado este sencillo documento (integrantes, por ello, del que hemos llamado Conversatorio sobre Acción Comunitaria, lugar abierto para seguir debatiendo y construyendo) nos damos la mano y la ofrecemos a otras personas para seguir vertebrando nuestro mundo de la acción comunitaria, para ir profundizando y desarrollando lo que decimos en él. Y sobre todo nos comprometemos a seguir llevándolo a la práctica en una acción comunitaria que queremos cada día más extendida y transformadora.

La Renda Bàsica. Tan necessària i (potser) no tan lluny.

Article publicat a Social.cat (22 de novembre 2022) 

https://www.social.cat/opinio/17831/la-renda-basica-tan-necessaria-i-potser-no-tan-lluny

S’ha escrit molt i bé sobre Renda Bàsica (RB). S’ha debatut àmpliament i la conversa segueix oberta. Aquesta article intenta aportar algunes reflexions que van creuant dimensions i mirades. Ho fa aplegant alguns fils argumentals en defensa de la RB; aquells fils, sobretot, que poden anar teixint un cert sentit comú d’època (o de canvi d’època). La Renda Bàsica és una eina de política social consistent en un ingrés transferit per l’administració a tota la ciutadania. És una prestació universal, individual i incondicional: la rep tothom de forma periòdica, amb independència del nivell de renda o situació laboral; es transfereix a cada persona, al marge de la composició de la llar; i el pagament no queda subjecte a cap mena de compromís. Es tracta, en síntesi, d’una eina de distribució social de l’ingrés que desmercantilitza les bases materials de la vida, que les garanteix com a dret de ciutadania

La RB amplia els drets socials i implica, alhora, un punt d’inflexió cultural. Connecta, d’una banda, amb l’eix vertebrador de l’estat de benestar, eixamplant el seu perímetre desmercantilitzador: de l’educació, la salut o les cures a les condicions materials de l’existència. Se situa, en aquest sentit, en una dinàmica d’ampliació del contracte social a partir de gramàtiques conegudes. La RB és, tanmateix, portadora d’una lògica de transformació: supera amb caràcter general el binomi ocupació-ingrés com a eix de construcció de trajectòries vitals. Remou, d’alguna manera, el sentit comú d’època forjat al llarg del segle XX.

Però els temps canvien i es van teixint noves estructures d’oportunitat. Hem viscut crisis profundes: la gran recessió, la pandèmia i ara la inflació. S’han activat també dinàmiques de canvi d’època: es dibuixa una nova era marcada per l’emergència climàtica, la transició digital, la complexitat col·lectiva i les incerteses radicals. Un temps nou on cartografiar els contractes social, ecològic i de gènere per al s.XXI. Cal fer possible espais on forjar igualtat i reconèixer diversitats; on generar autonomia i articular vincles; on protegir la vida i cuidar el planeta. En tots ells, la RB pot fer aportacions: podria ser una eina clau de construcció d’una ciutadania social possible per al s.XXI.

 

·  En les dinàmiques socioeconòmiques de canvi d’època, la producció esdevé més immaterial i el mercat de treball més polaritzat. El capitalisme digital pot expandir la creació de valor, sense fer-ho el volum d’ocupació. Les taxes de pobresa, d’altra banda, es cronifiquen a l’entorn del 20-25%. I les polítiques de rendes mínimes romanen atrapades entre mancances de cobertura i excessos de burocràcia. En aquest marc, la RB pot jugar un paper clau com a  dispositiu de distribució social de la riquesa generada per les economies del coneixement; com a eina de combat contra l’exclusió econòmica cronificada; i com a instrument de redistribució enfront de vulnerabilitats desiguals (per exemple, 35% de pobresa infantil i 50% de pobresa migrant a la metròpoli de Barcelona).

 

·         En les dinàmiques socioculturals de canvi d’època, guanyen força els valors de la llibertat individual, l’absència de relacions de dominació (mercantils, burocràtiques o culturals). La RB enllaça drets socials amb autodeterminació personal. No només combat la pobresa, afebleix també la capacitat de xantatge del mercat de treball sobre la vida de la gent, i contribueix per tant a la llibertat real de totes; més encara, a la dels col·lectius que habiten velles i noves vulnerabilitats (infants, joves, dones monomarentals...). El repte és enllaçar autonomia amb vincles. En aquest sentit, la RB treballada des de la proximitat contribueix a generar les condicions materials, emocionals i de temps per enfortir les lògiques comunitàries (recupera la pràctica dels treballs com a bens comuns).

 

·         En les dinàmiques socioecològiques del canvi d’època, rau la necessitat de fer compatible l’economia amb el futur del planeta. I el repte, per tant, de fer compatible el sosteniment de la vida quotidiana amb els canvis imprescindibles en l’esfera productiva. La RB pot ser un instrument de resolució d’aquesta nova eqüació en termes de garantia universal de rendes, construïnt seguretat econòmica en els sectors amb feines més vinculades a velles economies insostenibles. Més enllà, la RB podria esdevenir una eina transversal per dotar de caràcter inclusiu a les múltiples dimensions de la transició ecològica: blindar la protecció dels més vulnerables en contextos de transició energètica, de canvi en el paradigma de mobilitat, o d’impuls a l’agroecologia i la sobirania alimentària.  

El nou temps proporciona condions de possibilitat favorables per a la RB. Cal, però, explorar camins de transició cap al terreny de la pràctica. Considerem dues vies possibles i complementaris:

1. La construcció de la RB a partir de les polítiques de garantia de rendes realment existents, dissenyant dinàmiques de millora integral i de convergència, per anar acostant aquestes polítiques als trets definitoris de la RB. A casa nostra, aquest itinerari tindria un punt de partida configurat per la RGC i l’IMV. Es tracta de dues prestacions focalitzades amb problemes de cobertura (alt volum de ‘non-take up’), baixa intensitat de protecció i laberints burocràtics. Caldria doncs definir un full de ruta de canvis: ampliacions d’abast, simplificació d’accés, afebliment de condicionalitat, simultaneïtat amb ingressos laborals, durada no acotada a priori, increment de finançament. Un camí que permetria madurar processos sociopolítics i de sentit comú. I que hauria de preveure, en algun moment, el salt qualitatiu cap a la RB amb tot el que implica de canvi cultural i complexitat en la reestructuració del règim de benestar.

2. El segon mecanisme d’aproximació son els programes pilot en àmbits regionals i locals. La seva expansió ha estat considerable al llarg dels últims anys: Helsinki, Glasgow, Utrecht...; Ontario i la xarxa de ciutats per l’ingrés garantit (Nova York, Chicago, Stockton...); l’experiència de Namíbia. I la iniciativa BMincome a Barcelona, que va implantar, entre 2017 i 2019, una renda bàsica (Suport Municipal d’Inclusió) a 1.000 llars de 10 barris d’alta vulnerabilitat, en un programa de l’ajuntament amb suport de la UE.  Aquest conjunt de pilots han mostrat el funcionament eficaç de rendes universals i no condicionades; l’impactiu positiu sobre el benestar físic i emocional; i el nul desincentiu sobre l’ocupació. La dimensió de proximitat, a més, ha permès explorar la connexió de la RB amb la innovació social i l’enfortiment de vincles. Ha fet possible, en síntesi, articular més autonomia personal amb més densitat comunitària. Un nou i rellevant pas endavant ve de la mà del Pla Pilot de Renda Bàsica Universal, impulsat per la Generalitat de Catalunya, en procés de disseny avançat. En el pla català, 5.000 persones rebran la RB (2.500 escollides de manera aleatòria i 2.500 corresponents a la població de dos municipis), amb una durada de 2 anys, on les persones adultes rebran un pagament mensual de 800€ (300€ els menors). El programa permetrà aprofundir els elements d’avaluació, en la doble dimensió personal i comunitària.

Acabem tornant al principi. S’han aportat reflexions en defensa de la RB en l’actual context de canvi d’època, i s’han ‘situat’ en possibles camins d’avenç real. RB per garantir les bases materials de la vida i la llibertat, per lluitar de forma més humana i eficaç contra la pobresa, per enfortir autodeterminació i vincles. La pedra angular d’un nou contracte social orientat a fer possible tota la diversitat de projectes de vida, en igualtat de condicions i en comú.

Barcelona inclusiva? Una resposta metropolitana

Article publicat el 24 d'octubre a Llei d'Engel. 
https://lleiengel.cat/barcelona-inclusiva-resposta-metropolitana/
---------------------------------------------------------------------------------

Aquest article se situa en l’espai d’intersecció entre l’agenda social i l’escala metropolitana. Explora elements de reflexió a través de dos apartats i quatre punts. El primer apartat dibuixa una mirada de caràcter global amb dues idees clau: el canvi d’època convoca a la innovació de les polítiques socials; i l’era urbana ho fa a l’enfortiment de la dimensió metropolitana de l’agenda de benestar. L’altre apartat es focalitza en la metròpoli de Barcelona. Repassa, d’una banda, les principals dinàmiques socioespacials que la travessen en l’escenari postpandèmia; i proposa, d’altra banda, un ventall de polítiques socials orientades a vertebrar una metròpoli més inclusiva[1].

1. Transicions múltiples i un nou contracte social

Venim d’un temps marcat per crisis profundes: la gran recessió, amb els seus impactes socials en marcs de gestió austeritària; la pandèmia, amb els seus efectes sobre la salut i les condicions de vida dels col·lectius més vulnerables; i l’escenari actual derivat de la invasió russa d’Ucraïna, amb conseqüències geopolítiques (escalada militarista) i econòmiques (crisi energètica i alta inflació). Però més enllà de les crisis, s’activen dinàmiques de canvi d’època en dimensions diverses[2]. Es desencadena un cicle de transformacions intenses, múltiples i accelerades, cridades a redefinir les trajectòries personals i els horitzons col·lectius que travessaran el segle XXI.

En l’esfera ecològica s’aguditzen els riscos ambientals socialment produïts (crisi climàtica) i es dibuixen processos simultanis de gentrificació, segregació urbana i buidatge demogràfic. En l’esfera socioeconòmica es desplega la transició digital, es difon la financiarització amb les seves lògiques especulatives, i s’alteren factors de desigualtat i expressions de vulnerabilitat. En l’esfera sociocultural irromp un mon de complexitats quotidianes (espais multiculturals, noves relacions i identitats de gènere), i apareixen discontinuïtats i incerteses biogràfiques (migracions globals, edats en transició). En l’esfera política, finalment, canvien referents de pertinença, es configuren coalicions entorn a eixos de conflicte emergents i afloren energies ciutadanes de nou tipus. Tot això va configurant l’escenari de transformacions quotidianes que travessen les nostres vides. Entre aquestes transformacions i les lògiques social-keynesianes dels règims de benestar del segle XX s’obre un abisme; els girs neoliberals recents, d’altra banda, semblen esgotar les seves rèpliques en un context on la clau col·lectiva resorgeix com a necessitat humana. Es tracta d’una ruptura d’època; un desencaix bàsic entre agendes preexistents i dinàmiques emergents.

Superant mirades que tendeixen a banalitzar o resistir les transformacions, les dimensions del canvi d’època poden ser llegides com a coordenades de reconstrucció de ciutadania social. El context actual resultaria l’escenari on explorar una rearticulació profunda del contracte social; on cartografiar els contractes ecològic i de gènere per al segle XXI. Un entramat de drets connectats a la societat sorgida de les grans transicions, i a la seva estructura de riscos i esperances; un ventall de polítiques innovadores de benestar amb noves formes de ser produïdes.

La gramàtica d’una ciutadania social possible per al segle XXI s’escriuria en la doble connexió d’igualtat amb diferències i d’autonomia amb vincles. Materialitzar l’equitat en un marc de diversitats pot requerir un mínim de quatre girs substantius sobre els termes del vell contracte social: cap a la predistribució, més enllà de lògiques redistributives clàssques; cap als feminismes, més enllà de les identitats i les relacions de gènere dominants; cap a la interculturalitat, més enllà de les concepcions tradicionals d’integració; i cap a les edats, més enllà dels enfocaments adultocràtics. Materialitzar l’autonomia en un marc de fraternitat, pot requerir quatre nous girs: cap a la renda bàsica, per garantir les condicions materials de vida i, per tant, la llibertat real; cap a la transició ecosocial, per a construir justícia climàtica global i sobiranies de proximitat; cap a les cures, com a bens comuns relacionals orientats a atendre vulnerabilitats quotidianes; i cap a l’agenda urbana, per assegurar el drets a l’habitatge, al barri i a la ciutat.

2.   El temps de les metròpolis

La societat industrial es va configurar en l’espai dels estats; el temps que sorgeix de les transicions del canvi d’època s’expressa amb força en les xarxes de ciutats i de metròpolis. Vivim avui una era urbana/metropolitana sense precedents. A la cimera Hàbitat III de l’ONU (Quito, 2016) es constata l’indicador històric de la doble majoria: el 54,5% de la població mundial habita a les ciutats; i les 1.934 metròpolis del planeta agrupen el 60% d’aquesta població urbana. Si la tendència no s’altera, les metròpolis allotjaran el 39% de la humanitat el 2025 (el 62,5% dels habitants urbans). En termes absoluts, la projecció demogràfica metropolitana mostra una clara dinàmica de creixement: de 2.590 milions el 2020 a 3.470 milions el 2035. Serien 1.000 milions de nous pobladors metropolitans en 15 anys (1,2 milions més cada setmana).  Aquestes xifres expresarien una doble lògica estructural: a) increment de metròpolis: de 1.934 el 2020 a 2.363 el 2.035 (una nova cada dues setmanes); b) concentració poblacional: de 34 a 51 megalòpolis (més de 10 milions d’habitants) i de 51 a 73 per sobre dels 5 milions, en l’horitzó 2035.

Però no és només ni principalment una nova realitat demogràfica, aquestes xifres reflecteixen molt més. a) La financiarització de l’economia global té el seu principal ancoratge en les rendes immobiliàries i urbanes. Alhora, a les 500 metròpolis més dinàmiques del mon viu el 20% de la població, però es genera més del 80% de la innovació tecnològica del planeta. b) El conjunt de les ciutats més grans de 300.000 habitants son avui responsables del 70% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle; però es localitzen també en elles les estratègies més avançades de transició ecològica. c) L’índex de desigualtat social, amb el seu correlat de segregació, ha crescut en les metròpolis un 20% en els últims 20 anys; mentre s’articulaven, també, noves xarxes de solidaritat comunitària. En síntesi, les metròplis construeixen i reflecteixen el mon del segle XXI, amb totes les seves tensions: especulació urbana i dinamisme econòmic; escalfament global i acció climàtica; desigualtats i innovació social. Es desenvolupen, en elles, les lògiques d’acció col.lectiva i les alternatives polítiques més rellevants: la construcció municipalista i metropolitana del dret a la ciutat, com a finestra democràtica enfront a mercats globals i fronteres estatals.

Les consideracions anteriors mostren la consolidació d’una realitat global marcada per l’hegemonia urbana/metropolitana. Fins a quin punt aquesta realitat estaria vinculada a les grans transicions?. Les metròpolis del segle XXI operen com a espais centrals en el cicle de canvi d’època. a) En la seva configuració. La digitalització consolida la xarxa de metròpolis globals i, en elles, l’aparició de noves ocupacions urbanes de plataforma. Les lògiques especulatives converteixen a habitatges i espais en actius financers. b) En els seus impactes. L’exlusió habitacional, la pobresa hídrica i energètica, els efectes de la gentrificació sobre les comunitats, la vulnerabilitat i la segregació residencial o la informalitat urbana se situen en el nucli de la nova estructura de riscos socials. c) En les respostes. La configuració metropolitana dels canvis i els seus impactes socials han activat noves formes i processos de resposta sociopolítica: en el terreny institucional (el cicle d’innovació municipalista) i en el terreny ciutadà (el cicle d’innovació social i de xarxes solidàries).

 

3. Barcelona, una metròpoli amb fractures.

Dues idees clau emergeixen en els apartats anteriors. El canvi d’època, d’una banda, genera les coordenades per a la reconstrucció de la ciutadania social: els paràmetres on articular el nou contracte de benestar i les seves polítiques innovadores. L’era urbana, d’altra banda, presenta un fort biaix metropolità; i es perfila un escenari de centralitat de les metròpolis en el context de les grans transicions. Les polítiques socials haurien de respondre, per tant, a la combinació de les dues lògiques: innovació, més enllà d’agendes i fórmules preexistents; i localització en àmbits urbans i metropolitans, més enllà de l’escala nacional-estatal predominant. És evident que les noves polítiques socials en l’esfera metropolitana han d’ajustar-se a realitats concretes, en el temps i en l’espai. Situem ara la reflexió en el temps post-covid i en l’espai de la metròpoli de Barcelona[3]. Des d’una mirada social àmplia, la Barcelona metròpoli i postpandèmica pot caracteritzar-se a partir de quatre dimensions:

 

A. Desigualtats socials. En l’àmbit de la renda, l’impacte més potent de la pandèmia es desplega en forma de pobresa: la població en risc ha augmentat d’un 20% a l’àrea metropolitana de Barcelona. Quan la pobresa mostra la seva distribució entre perfils, s’observen unes pautes d’alta focalització: efectes molt intensos sobre les classes treballadores, infants i persones migrants. En l’esfera laboral, el nou escenari ha ampliat asimetries preexistents. La població jove, les dones i els col.lectius amb vincle laboral precari han rebut els cops més intensos. La pandèmia ha ampliat també la clivella de les edats com a eix de desigualtat. Els malestars van ser més intensos en infants amb situacions familiars de risc, condicions precàries d’habitabilitat  i manca d’eines per l’educació no presencial. Bona part de la gent jove viu un context d’inseguretat econòmica i residencial: mercats de treball i d’habitatge excloents. A la metròpoli, la taxa d’atur juvenil creix de forma desigual segons l’origen, la renda i els barris: el nivell d’atur dels joves migrants dobla el dels autòctons; i l’atur dels residents a barris de rendes baixes multiplica per tres el dels joves de barris benestants. La crisi de la covid-19, en síntesi, fragmenta i polaritza encara més l’estructura social metropolitana.

 

B. Segregacions urbanes. L’habitatge es consolida en el nucli dels riscos d’exclusió social a la metròpoli, de forma més intensa per a les persones que viuen en règim de lloguer.  El percentatge de llogateres que està patint sobrecàrrega de despeses d’habitatge segueix creixent. Estretament vinculada a la distribució espacial de preus del sòl i immobiliaris, la plasmació territorial de la desigualtat ha guanyat també visibilitat en el context de la pandèmia. A l’àrea metropolitana de Barcelona la vulnerabilitat urbana presenta un triple patró de persistència (es cronifiquen els àmbits de pobresa), concentració (focalització en l’espai) i complexitat (diferents articulacions entre els vessants social i residencial). Des de fa dècades l’exclusió s’expressa amb intensitat als eixos del Besòs (sobretot) i el Llobregat, afectant àmplies àrees transmunicipals configurades sobre una lògica clarament metropolitana. La pandèmia, finalment, ha alterat de forma substancial algunes dinàmiques de mobilitat. El confinament i el ventall de restriccions van implicar una reducció inèdita de fluxos. L’escenari, tanmateix, va evidenciar amb força les pautes de segregació socioeconòmica en l’espai: a les zones benestants, el teletreball provoca la caiguda dels patrons preexistents d’hipermobilitat en vehicle privat; als barris de rendes baixes, l’ocupació en serveis essencials de caràcter presencial manté un ús molt més elevat del transport públic col.lectiu.

C. Fragilitats (i energies) comunitàries. El 90% de la població metropolitana conviu en blocs, fet que emmarca les condicions dels pisos i la dinàmica de relacions veïnals. El confinament evidencià les fractures quotidianes que travessen l’espai de les llars: desigualtats en les pròpies condicions d’habitabilitat, en les relacions de gènere vinculades als temps de cura, en la dimensió digital connectada a l’educació... La pandèmia ha suposat també en molts casos una redescoberta del veïnat, un enfortiment de les relacions i la solidaritat comunitària. La realitat és però complexa. I han crescut també les experiències de solitud. La situació d’aquelles persones que, tot i viure en entorns de densitat, expressen una absència no volguda de relacions quotidianes, i el fet de no poder comptar amb amics o familiars en cas de necessitat. Una solitud que afecta sobretot les persones més vulnerables en l’àmbit de la salut, les llars unipersonals, i aquelles formades per persones d’edat més avançada.

Els actors del territori, d’altra banda, han mostrat un potencial d’agència rellevant per a fer front a la pandèmia. Les respostes s’han anat articulant des de l’acció col.lectiva urbana. Cal considerar, en el camp de la ciutadania, un cicle llarg de creixement i diversificació de pràctiques connectades a la tutela comunitària de drets i a la cobertura de necessitats bàsiques. Adopten primer el format d’experiències d’autogestió urbana, en el tombant del mil.leni. Cristal.litzen poc després -en resposta a la gran recessió i en el marc del 15m- com a pràctiques d’innovació social. Seria difícil d’entendre, sense aquest bagatge, el nou esclat de la lògica col.laborativa com a resposta als impactes de la pandèmia. Emergeixen nous tipus d’iniciatives ciutadanes de solidaritat: xarxes orientades al suport mutu i a l’activació de llaços veïnals i comunitaris, per tal de fer front a les vulnerabilitats materials i relacionals que la pandèmia deixa al descobert.

 


D. Asimetries institucionals. La distribució de recursos municipals reflecteix les desigualtats socioespacials i, en lloc de funcionar com a element reequilibrador, tendeix a reproduir i ampliar les bretxes territorials preexistents. S’observa una alta disparitat en els ingressos per càpita: la distància entre els ingressos mitjans dels municipis situats en els extrems de la distribució és del 65,5% (947€ enfront a 1.567€). Del conjunt de la població vulnerable, el 75% resideix en els municipis del primer quartil (els d’ingressos més baixos), i el 96% en els 81 municipis amb ingressos per càpita per sota de la mitjana. Les desigualtats en els ingressos es tradueixen en desigualtats de despesa i d’inversió. Aquestes xifres confirmen una idea clau: la relació inversa entre necessitats socials i fortaleses institucionals. Els municipis metropolitans on es dona una major concentració de barris vulnerables, amb la conseqüent necessitat de polítiques socials intenses, son també aquells que disposen de capacitats fiscals i d’acció menors. Les agendes estrictament municipals son importants i haurien d’enfortir-se per a construir més inclusió. Però son ja del tot insuficients: emergeix la necessitat de polítiques en clau redistributiva supramunicipal per a construir, també, una metròpoli més cohesionada.

4.  Construir la metròpoli inclusiva: les agendes d’acció.  

El projecte d’una metròpoli de Barcelona inclusiva es pot anar articulant a partir de dues idees entrellaçades: el gir innovador en les polítiques socials, per connectar amb realitats emergents sorgides de la combinació de crisis i canvi d’època; i el gir metropolità, és a dir, el rol determinant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona com a subjecte institucional amb capacitat de desplegar polítiques socials i d’interactuar en marcs de governança multinivell de l’estat de benestar. Les dinàmiques socials que es dibuixaven en l’apartat anterior poden fonamentar aquest gir metropolità sobre una doble base. A) La hipòtesi d’escala: les desigualtats socials, segregacions espacials i fragilitats comunitàries considerades s’expliquen i s’expressen (en molt bona mesura) en l’àmbit metropolità, operen des de lògiques transmunicipals. B) La hipòtesi redistributiva: les asimetries institucionals entre municipis, pel que fa a recursos disponibles, cristal·litzen en una relació inversament proporcional entre capacitats de despesa i necessitats socials. Des d’aquest conjunt d’evidències i arguments, la metròpoli inclusiva hauria de dotar-se d’un marc d’acció que, en la proposta que avancem, s’estructura en cinc agendes:

- Agenda d’economia social i ocupació de qualitat. L’elaboració d’una estratègia metropolitana per l’impuls de l’economia social i solidària (resilient en les cadenes de producció i equitativa en la distribució de valor); per una transició digital inclusiva; i per l’enfortiment de sectors de ciència, cultura i creativitat. I l’elaboració d’una estratègia per l’ocupació de qualitat que incorpori l’aprovació d’un salari mínim metropolità, d’acord al càlcul territorial del cost de la vida per àrees urbanes.

- Agenda d’igualtat i lluita contra la pobresa. L’articulació de xarxes socioeducatives i de cura universals en l’àmbit metropolità (0-3, educació en el lleure, atenció domiciliària...) com a estratègia predistributiva i vinculada a la igualtat de gènere i al canvi demogràfic. I l’establiment, com a complementari de la Renda Garantida de Ciutadania i l’Ingrés Mínim Vital, d’un suport econòmic metropolità de caràcter incondicional a partir d’un procés d’harmonització i enfortiment dels ajuts municipals d’urgència.

- Agenda de transició ecosocial. El desenvolupament d’una estratègia metropolitana que connecti transició ecològica i inclusió social: acció climàtica i lluita contra la contaminació als barris i col·lectius (infants) més vulnerables; preservació de la biodiversitat com a millor assegurança col.lectiva de salut i vida; sobiranies de proximitat (energètica, alimentària) garantint l’accés universal i la gestió pública dels recursos naturals. Implementació del pla metropolità de mobilitat amb perspectiva de gènere, prioritzant polítiques orientades al canvi modal (mobilitat activa i transport públic), la cohsió socioterritorial i la tarifació inclusiva.

- Agenda de millora urbana i d’habitatge. La posada en marxa d’un pla de barris metropolità com a política estructural per abordar la vulnerabilitat urbana, amb processos de coproducció ciutadana. I el desplegament de l’estratègia d’habitatge: operador metropolità de lloguer, generació d’habitatge assequible en el parc existent, regla del 30% d’habitatge protegit en sòl urbà, impuls a l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i rehabilitació amb criteris ecosocials.

- Agenda d’enfortiment comunitari. La definició d’un marc metropolità de suport a les pràctiques d’innovació social i a les xarxes solidàries, que faci possible tant el reescalatge d’aquestes com l’enfortiment del teixit veïnal en barris altament vulnerables. I la definició d’un marc de gestió ciutadana d’equipaments, infraestructura verda i espais metropolitans (Collserola, Delta, parcs agraris i fluvials), que permeti la implicació comunitària en la vertebració del territori.

Per tancar l’itinerari reflexiu i propositiu, cal encara un últim apunt en clau de governança. És cert que les metròpolis, Barcelona inclosa, solen mostrar grans fragilitats en la seva arquitectura institucional, així com límits rellevants en les seves capacitats de govern. No deixa de ser paradoxal. Vivim l’era de les metròpolis, i s’expressen en elles les dinàmiques i les fractures, els reptes i els dilemes del canvi d’època. Aquestes mateixes metròpolis, tanmateix, arrosseguen febleses institucionals, d’agenda i democràtiques persistents. Es poden esmentar dos motius: les resistències municipals/regionals i els problemes de demos (la debilitat de les metròpolis com a àmbits de pertiença col·lectiva) que plantegen dificultats d’agència i de legitimitat. En tot cas, el desplegament de les polítiques socials per una metròpoli inclusiva exigeix la superació dels escenaris de governança avui vigents. Cap a on? Calen canvis substancials i no reproduir esquemes del passat. En concret, a Barcelona la construcció d’una forta dimensió metropolitana de benestar pot operar com a finestra d’oportunitat per a impulsar una governança de la metròpoli: a) amb elecció democràtica directa; b) amb més capacitats d’autogovern; i c) més cooperativa amb el territori i la ciutadania, enfortint el ja constituït Fòrum Social Metropolità com a espai de cocreació de les agendes d’inclusió.  

[1] Aquest article té la seva base en un text més ampli, presentat i publicat com a ponència del Congrés ‘MetroSolutions. Mirades innovadores per a les metròpolis del futur’. Organitzat per l’Àrea d’Internacional i de Cooperació de l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona), el dies 17 i 18 d’octubre de 2022, al CitiLab de Cornellà de Llobregat.

[2] Al llibre Gomà, R. Ubasart, G (coord) (2021) ‘Vidas en transición. (Re)construir la ciudadanía social’ (Madrid: Tecnos) es tracten a fons les transicions de canvi d’època, a partir de cadascuna de les seves dimensions. El llibre aporta també reflexions sobre els girs de política pública orientats a l’articulació  d’un nou contracte social per al segle XXI.

[3]  A l’Anuari Metropolità de l’IERMB ‘La metròpoli (post)covid: impactes, escenaris i reptes’ (2021) es pot trobar una anàlisi en detall de les dinàmiques socials, econòmiques i ecològiques que caracteritzen la metròpoli sortida de la pandèmia. A l’article Porcel, S. Gomà R. (2021) ‘Pandèmia, metròpoli i desigualtat: plou sobre mullat’ Crític,  es pot trobar una síntesi d’aquestes dinàmiques.