Debat Estat de la Ciutat 2013 (II)


(L'1 de febrer vam fer el Plenari de Debat sobre l'Estat de la Ciutat. En l'entrada anterior del Bloc vaig recollir una síntesi de la meva intervenció, en nom d'ICV-EUiA, pel que fa a la crítica a les polítiques de CiU. En aquesta entrada ho faig en relació a les alternatives, al Decàleg de Propostes que vaig formular a l'Alcalde). 

Avui, a l’Ajuntament de Barcelona ICV-EUiA som una oposició nítida. Confrontem les polítiques conservadores de CiU i les formes poc transparents de fer política municipal. Però som també l’expressió d’una alternativa. Una força que articula propostes des de valors d’esquerra ecologia i llibertat; que treballa al costat de la ciutadania i el teixit social per fer possible una Barcelona humana i habitable, la del 99%. Des d’aquesta lògica de construcció alternativa i des de baix, volem i aconseguim trobar espais d’entesa i de suma. Li plantegem, Alcalde, un decàleg de propostes, la majoria d’elles ja aprovades en Comissions o en Plenari, a l’entorn de les quals convidem el govern a trobar objectius compartits, processos de treball en positiu. Això sí, posant-hi les eines d’acció i els recursos necessaris.

1) Economia productiva i ocupació. Suport al teixit empresarial de l’economia verda; pla de xoc contra l’atur juvenil i per l’ocupació de les dones. 
2) Suspensió dels desnonaments i desplegament amb força de totes les mesures socials del programa d’assentaments (inserció laboral, habitatge, regularització per arrelament).
3) Educació i salut. Inversions amb calendari per totes les escoles amb barracons, i compromís amb el manteniment de la gestió pública del Clínic.
4) 185 milions més d’inversió en nous equipaments de proximitat: socials, escoles bressol, culturals i de joventut. 75% de la inversió en districtes i barris de rendes baixes.
5) Fiscalitat més justa: tarifació social en els preus públics, taxa a entitats financeres amb caixers   en façana, i recàrrec del 50% de l’IBI en pisos buits.
6) Més participació: Regulació facilitadora de la Iniciativa Ciutadana i les Consultes.
7) Mobilitat sostenible. Creació de les quatre super-illes compromeses i pla de foment de la bicicleta amb inversions concretes
8) Suspensió definitiva de la requalificació del Miniestadi i retorn a la qualificació d’equipaments de les finques del Palau de la Música
9) Aprovació de tot el planejament de preservació dels nuclis antics dels barris
10) Pla especial de protecció de Collserola


Són, totes elles, propostes amb voluntat d’acord. Amb voluntat de cercar majories per fer-les possibles. Ho farem amb tenacitat sense renunciar a cap d’elles. Com tampoc no renunciarem a seguir confrontant retallades i privatitzacions, la involució ecològica, l’urbanisme dels privilegis, la marginació dels barris o la demagògia punitiva. Estarem al costat dels moviments socials i la ciutadania.

La gent, el teixit associatiu i productiu de Barcelona, té potencial i energies per superar la crisi, n’estem convençuts. Cal l’esforç i el compromís de tothom, hi serem en aquesta lògica.  Però cal també un canvi radical de polítiques; i un canvi radical en la forma de fer política. Esperem Alcalde que aquest debat ajudi a revertir  el gir cap a la Barcelona injusta i gris que vostès representen. I que les persones i els barris tornin a situar-se en el centre de la política municipal, del futur de Barcelona.