El nou Programa d'acció contra la Pobresa de Barcelona

A Barcelona, des que el 2005 vam aprovar el Pla Municipal per a la Inclusió Social, hem incrementat un 73% els recursos destinats a polítiques actives d'inclusió; avui, més de 150.000 persones socialment vulnerables es troben incorporades en diferents tipus d'itineraris d'inclusió, vertebrats pels serveis municipals d'acció social. I ho hem fet colze a colze amb les entitats socials de la ciutat: l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva agrupa més de 400 organitzacions socials i les 6 Xarxes d'Acció en marxa aglutinen 191 entitats. Des d'Acció Social i Ciutadania impulsem o donem suport a 55 plans i projectes comunitaris i a 39 Programes i Xarxes d'intercanvi i solidaritat. És l'expressió del nostre compromís per una Barcelona inclusiva i solidària, amb igualtat i autonomia per viure, i amb diferències i fraternitat per conviure. La crisi té conseqüències socials greus i l'impacte en forma d'agreujament de la vulnerabilitat econòmica de les persones i les famílies es fa notar a la majoria de barris de la ciutat. En el marc de les polítiques d'inclusió, des de l'octubre del 2008, hem treballat amb les entitats en l'elaboració d'un Programa d'acció contra la Pobresa (PACP). Aquesta setmana, el PACP serà presentat i debatut al Plenari Municipal, on espero que obtingui el més ampli suport polític possible.

El PACP parteix d'una constatació: entre el 2000 i el 2006 la pobresa ha crescut a Barcelona, com ho ha fet també a Catalunya i el conjunt de l'estat. En una fase de creixement, les desigualtats s'han eixamplat i més persones han quedat per sota del llindar de pobresa relativa. Les polítiques fiscals neoliberals, la desregulació laboral (precarietat i salaris baixos) i la insuficiència dels mecanismes públics de garantia de rendes (amb PNCs i PIRMIs de quanties indignes) expliquen que el creixement no s'hagi traduït en redistribució. Des de l'Ajuntament no tenim capacitats ni competències per revertir tot això, però sí per fer un pas endavant i intensificar el nostre compromís amb els més vulnerables, per mitjà de polítiques públiques més fortes orientades a prevenir i atendre situacions de pobresa.

El PACP s'estructura en 5 línies estratègiques, 20 objectius operatius i 55 accions, de les quals 29 són noves i 10 configuren un "decàleg d'accions prioritàries":

1. Sistema integral de cobertura de necessitats alimentàries
(inclou programa d’alimentació social de persones grans vulnerables).
2. Suport econòmic d’inclusió i serveis d’urgència social.
3. Sistema de suport social i formatiu a les persones en situació d’atur
4. Programa d’inclusió laboral de persones en situació de pobresa i exclusió.
5. Estratègies d’inclusió residencial:
- Habitatges d’emergència social i noves modalitats d’habitatge dotacional
- Xarxa única d’habitatges d’inclusió.
6. Ajuts i beques a famílies vulnerables per activitats socioeducatives.
7. Desplegament del programa municipal de Centres Oberts d’Infància.
8. Centre d’atenció integral a persones drogodependents en situació d’exclusió.
9. Increment d’equipaments i places d’atenció a persones sense sostre.
10.Ampliació fins a 10 Xarxes d’Acció en el marc de l’Acord Ciutadà
(inclou l’increment del nombre i dotació dels convenis d'inclusió amb entitats)

Enguany, hi destinarem a aquestes 10 prioritats més de 52,2 milions d'euros, el que implica una injecció de 15,2 milions d'euros més respecte dels 38 milions de l'any passat, és a dir, un 39,9% d'increment. Entre 2009 i 2011 destinarem més de 110 milions de despesa i 36,7 milions d'inversió. En moments difícils traduïm els valors de solidaritat en fets, i apostem per l'acció contra la pobresa. Enfront de la crisi de dretes, solucions d'esquerres que posen les persones més humils i els seus contextos vitals de vida quotidiana al bell mig dels nostres compromisos d'acció.

4 comentaris:

27 de maig de 2009 a les 11:37 Pere Nieto ha dit...

Crec que és molt important aquest tema. El dossier de premsa d'avui fa goig. Sobretot veure com les entiatts que treballen en aquest camp valoren tan positivament aquesta aposta. Valentia màxima de tirar endavant aquest tema amb claredat i sense triomfalismes. Felicitats Ricard.

27 de maig de 2009 a les 17:09 ricard gomà ha dit...

Moltes gràcies Pere.
Tens raó, és un tema que requereix audàcia política i alhora un treball molt discret en el dia a dia. Hem anat construint trajectòria i les entitats aporten uns valors imprescindibles. Calen també moltes complicitats en el territori, i aquí tot el que feu i aporteu des dels districtes és fonamental. Seguirem treballant colze a colze !.

27 de maig de 2009 a les 22:44 El mosquit i el camell ha dit...

Et felicito. Crec que ho fas molt bé, francament. No només pel contingut del programa, sinó també per la implicació de les entitats i pel coratge d'actuar a favor de gent que no "paga" amb el seu vot.
Mercè

29 de maig de 2009 a les 12:47 Anònim ha dit...

Ep, Ricard, acabo de veure't en el Ple presentant el Programa. Felicitats per la tenacitat que has mostrat en governar d'una altra manera: sempre amb el diàleg per davant, fent de les polítiques d'inclusió un element nuclear de l'acció de govern municipal, concretant amb els fets el gir social i d'esquerres d'aquesta ciutat. És hora de recordar que no fa pas massa anys enrera -uns set, aproximadament- a Barcelona els seus governants, hegemònicament socialistes de saló ben afartats, insistien a afirmar que en la millor ciutat del món no hi havia ni persones excloses ni pobresa. Ara la Barcelona que estàs contribuint a confegir té rostre humà, és decididament molt millor que la guapa, i disposa de molt més futur. Endavant!