Les Xarxes de l'Acord Ciutadà: inclusió social i democràcia participativa

El mes passat us explicava aquí al bloc la Jornada de la Xarxa de Suport a Famílies Cuidadores de Barcelona. Aquest mes de juliol hem fet trobades amb dues Xarxes més de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. Primer vam fer la Jornada de la Xarxa d’Inserció Sociolaboral a l’entorn de les Clàusules Socials en la contractació pública municipal. Van participar més de 40 entitats, amb intervencions dels presidents de les federacions d’empreses d’inserció social i de centres especials de treball. El tema és molt rellevant. Des de l’Area d’Acció Social i Ciutadania hem impulsat el programa de Contractació Socialment Responsable, amb un objectiu molt concret a acomplir aquest any 2009: situar-nos per sobre dels 5 milions d’euros de contractació en el marc de la Reserva Social, és a dir, injectar una quantitat important de recursos i per tant de feina en el sector del treball protegit de persones en risc o situació d’exclusió social per mitjà d’activar la palanca de la contractació de l’Ajuntament (àrees, districtes, instituts i empreses municipals). En moments de crisi, aquest compromís esdevé clau. Volem ser motor d’ocupació i volem ser un factor potent d’inclusió laboral de persones socialment vulnerables.

El passat 7 de juliol vam fer la Jornada de la Xarxa d’Atenció a Persones sense Sostre, a l’entorn del tractament i atenció al col.lectiu en exclusió severa que pateix també algun tipus de malaltia mental greu. Des del 2007, la Direcció d’Acció Social de l’Ajuntament i el Consorci sanitari de Barcelona impulsem un programa innovador i pioner d’atenció conjunta a aquest col.lectiu, per mitjà d’equips interdisciplinars de serveis socials i de psiquiatria. Els professionals de psiquiatria treballen en medi obert amb els educadors socials. I tant la xarxa de centres de salut com la xarxa d’atenció social a persones sense sostre es doten de places i perfils professionals per traçar itineraris personalitzats d’atenció i inclusió social. Al llarg del 2007 es van atendre 265 persones i el 2008, es va arribar a 267.

Més enllà de la importància en sí d’ambós programes (Contractació socialment responsable i Intervenció conjunta amb persones sense sostre i amb malaltia mental) des del punt de vista de les polítiques municipals contra la pobresa i per la inclusió, voldria destacar el que això representa també en tant que expressió d’una determinada manera de fer les coses. Són dos programes innovadors, fets de la mà de les entitats socials en el marc de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. Dos programes que demostren que és possible lluitar per la inclusió des de la cooperació i la coresponsabilitat entre l’ajuntament i les organitzacions socials. Polítiques socials situades al bell mig de l’estratègia participativa de Barcelona. Construides des de la interacció, l’horitzontalitat, el diàleg i l’acord social i polític. La Xarxa d’Inserció Sociolaboral compta amb més de 60 entitats; la Xarxa d’Atenció a Persones sense Sostre amb 24 entitats. Són dos experiències que estan creixent i que estan mostrant ja bons resultats. Al costat de la resta de Xarxes de l’Acord. Treballem per la inclusió social i per la democràcia participativa, des d’espais d’acció on les pràctiques per una Barcelona més inclusiva i de més alta intensitat democràtica s’articulen en benefici dels més vulnerables.