Barcelona: ecologisme de la quotidianitat i compromís global

La setmana passada a Barcelona es va desplegar un fort activisme en el terreny de la sostenibilitat. Volem una ciutat compromesa en la lluita contra el canvi climàtic, a partir de l’exercici d’una ètica col.lectiva de responsabilitat ecològica global; i volem una Barcelona que practica, cada dia, l’ecologisme de la quotidianitat. Totes dues coses han tingut expressions molt rellevants aquests últims dies a la nostra ciutat. D’una banda, l’ONU va convocar a Barcelona la ronda de negociacions prèvies a la Cimera del Clima de Copenhagen, on van assistir més de 4.000 delegats/des. D’altra banda, es va posar en marxa el nou model municipal de neteja i gestió sostenible de residus, liderat per l'Imma Mayol i el seu equip, des de l'Àrea de Medi Ambient.

Barcelona ha estat i és una ciutat de referència, en el marc de la Xarxa Mundial de ciutats presents en totes les Cimeres i Convencions globals sobre la protecció del clima (Rio, Kyoto, Johannesburg, Bali…). Els entorns urbans, on viu ja més de la meitat de la població del planeta, representen el 70% dels consums energètics i el 80% de les emissions de diòxid de carboni en el món. Però les ciutats hem fet, també, passes endavant molt rellevants en l’articulació d’accions per a la mitigació del canvi climàtic. Ho fem des de voluntats polítiques sòlides, i des dels avantatges que ens dóna la proximitat, i la capacitat de construir complicitats i sinèrgies amb la ciutadania. A Barcelona, les polítiques ambientals locals, impulsades per ICV-EUiA, han incorporat amb força el compromís amb el clima per mitjà de polítiques d’impuls a les energies renovables (l’ordenança solar); d’estalvi i eficiència energètica; i de fonts alternatives de generació d’energia pròximes als seus espais de consum. La nova central de generació d’energies, que proveirà d’un sistema de distribució de fred i calor a més de 30.000 persones a partir de l’aprofitament de la regasificació i de la biomassa, n’és l’exemple més clar: el projecte d’innovació energètica, en clau sostenibilista, més important del sud d’Europa.

L’arrencada del nou sistema municipal de neteja i gestió de residus és un pas endavant qualitatiu en l’ecologisme de la quotidianitat. Milloraran les intensitats de manteniment i de neteja, a tots els barris, de forma equitativa. Avancem substancialment en reciclatge, amb l’extensió de la recollida selectiva de la fracció orgànica a tota la ciutat. S’incorporen vehicles elèctrics. Tots els contenidors es fan accessibles, sota criteris d’accessibilitat universal. I el conjunt de canvis es debaten en els Consells de Barri i s’impulsa el protagonisme i la implicacio de tota la ciutadania en la transformació dels hàbits.

Cal posar en valor i saber interpretar i explicar en clau política tot això. Des d’ICV-EUiA, a Barcelona i a Catalunya, estem liderant les agendes polítiques per la transformació ecològica. A Barcelona, la dimensió mediambiental del projecte de ciutat, és clau. Treballem cada dia per una ciutat sostenible: des de les noves cultures de l’aigua i de l’energia; des de nous models de mobilitat humana (menys cotxes, més bicis i més transport públic); des de la conquesta de més i millors espais verds; des del residu mínim i el reciclatge… Cal seguir avançant cap a una ciutat ecològica, on sigui possible una nova quotidianitat sostenible. El treball tenaç i convençut de la gent d’ICV-EUiA és, més que mai, imprescindible. Garantia de responsabilitat i de futur.