El Programa d'ICV-EUiA. Dempeus contra les injustícies. Creadors de futur.

Als dos últims escrits al Bloc, explicava les “Trobades als Barris” i la “Llista” d’ICV-EUiA per a les eleccions del 22 de maig. Aquests últims dies el conjunt de candidats i candidates de la coalició no parem, estem treballant de valent explicant la feina feta, debatent i compartint propostes amb la gent… les “Trobades” estan anant molt bé, són espais de diàleg amb veïns i veïnes, amb persones vinculades al teixit social dels barris de Barcelona, amb els que posem en comú idees i projectes per avançar cap a una Barcelona més ecològica i solidària. I ahir vam fer un altre pas endavant molt important: vam celebrar la Jornada Programàtica i al final d’un matí de treball intens, vam aprovar el Programa i els “25 Compromisos Prioirtaris” d’ICV-EUiA per Barcelona. Voldria destacar, en primer lloc, la manera de fer-ho. El Programa i les Prioritats han estat elaboracions col.lectives fruit de moltes aportacions personals. A la Jornada cada participant va poder votar les 25 propostes que va considerar prioritàries, i el resultat final configura el nucli de la proposta política de la coalició. Qualsevol acord de govern amb ICV-EUiA haurà de recollir substancialment aquestes 25 Prioritats. El Programa aprovat vol ser, bàsicament, tres coses:

1) Un Programa per la mobilització contra les retallades.
El gir neoliberal del PSOE (regals fiscals als més rics, congelació de pensions, acomiadament més fàcil i més barat…) i les retallades de CiU (salut, educació, serveis socials, cultura, transport públic…) al costat de l’ampliació dels privilegis d’uns pocs (supressió de l’impost de successions, concerts amb escoles d’èlit, l’eliminació de les garanties públiques en l’habitatge protegit…) són decisions polítiques que no tenen res a veure amb la lluita contra la crisi: són una altra cosa. Expressen un procés de desmantellament de l’estat de benestar entès com a contracte social teixit per drets de ciutadania i serveis públics universals. És un procés d’aprofundiment de les desigualtats i les injustícies, al servei d’interessos de classe. La crisi opera com a simple pretext, dictat pels mercats. Enfront a això, cal superar les pors i articular escenaris de contestació ciutadana, aliances entre col.lectius, construcció de ponts entre greuges i revoltes. Farem del nostre Programa, un espai de politització del malestar, i compartirem dinàmiques de mobilització i de conflicte. En defensa dels drets i del benestar de la majoria.

2) Un Programa crític amb la Barcelona que no ens agrada.
ICV-EUiA som gent compromesa amb el govern i la transformació de Barcelona. Des de sempre. I reivindiquem la nostra trajectòria: hem impulsat polítiques socials, ambientals, d’habitatge, urbanístiques, de drets civils, de convivència intercultural... que no haurien estat possibles sense la nostra presència coherent i determinant al govern de la ciutat. Però ningú més sincer, crític i exigent que nosaltres amb les coses que no ens agraden de la Barcelona que tenim; tan diferent encara a la Barcelona que somiem. El nostre projecte de ciutat és democràticament antagònic al de CiU; però és també substancialment diferent al del PSC. No ens hi trobaran mai en la Barcelona d’aparador i de grans esdeveniments (Jocs d’Hivern…); ni en la ciutat elitista que tremola davant dels poderosos i els seus interessos urbanísitcs (hotel Vela…); ni en la ciutat autoritària i punitiva (ordenança del civisme…); ni en la ciutat grisa, dels cotxes i el ciment (més túnels…) . Farem del nostre Programa un espai d’inconformisme enfront la Barcelona que no ens agrada.

3) Un Programa de nova etapa: esquerra, ecologia i llibertat
Per damunt de tot, el Programa d’ICV-EUiA és una proposta innovadora, que vol anar molt més enllà, carregada d’idees en positiu, de confiança en la capacitat de la gent per canviar les coses i assolir nous reptes. És un Programa amb una clau que obre la porta a una resposta ecològica a la crisi: a la construcció d’un nou model productiu i d’ocupació, a noves maneres sostenibles de consumir, moure’ns i conviure a la ciutat. A un futur on el verd s’imposi al gris. És un Programa amb una altra clau que obre la porta a la defensa de l’estat de benestar de proximitat, a l’autonomia personal, a barris solidaris i convivencials. A un futur on la igualtat s’imposi a la pobresa i l’exclusió. I és un Programa amb una clau de llibertat, que obre la porta a una ciutadania per tothom, a la transparència i la radicalitat democràtica, a la nova política, a l’emancipació de la gent jove. A un futur on la vida s’imposi a la por i les renúncies.

En definitiva, un Programa que vull útil per resoldre els problemes de la gent i dels barris; que vull engrescador per animar la gent a mobilitzar-se; que vull creïble per fer créixer la confiança i l’esperança. Un instrument per recórrer el camí de les nostres aspiracions, de les aspiracions de la majoria.

6 comentaris:

11 d’abril de 2011 a les 19:30 Anònim ha dit...

Voldria preguntar quin és el vostre programa respecte el Parc Güell. La postura d'ICV-EUiA és la que sembla que defensa Imma Mayol de tancar els accessos al parc? Això no és elitista?

Jordi Peiró

15 d’abril de 2011 a les 12:54 ricard gomà ha dit...

Hola Jordi, el Park Güell presenta una complexitat perquè té alhora una dimensió local i global, és un parc d’ús per als barris del voltant i, alhora, és un atractiu de la ciutat conegut arreu, i també combina la dimensió verda i la patrimonial, monumental.

Actualment, té unes 25.000-30.000 visites diàries. Aquest és un volum de persones que excedeix la capacitat de càrrega que té el Parc, que seria d’unes 5.000 o 6.000 visites diàries . Per això, a la pràctica, avui dia el Parc ja exclou un ús veïnal en condicions agradables.

Per preservar el parc, cal regular-ne l’accés i protegir-lo de l’excés de turistes. Caldrà veure com es concreta, però sempre sota la premissa que aquest accés ha de ser lliure per als veïns i veïnes de l’entorn del parc, i per a la resta de veïns i veïnes de la ciutat.

Emplacem a la resta de grups polítics, si estan d’acord amb aquests plantejaments, a trobar els mecanismes necessaris per per regular l’entrada al parc sobre la base d’un ampli consens.

23 d’abril de 2011 a les 22:36 Vitus ha dit...

M'interessaria saber on puc trobar el programa complet d'ICV. Personalment em preocupen diverses qüestions:
-Com pot ser que el projecte de l'Hotel Vela es fes sense problemes amb Imma Mayol com a regidora de medi ambient?
-Tornareu a posar arbres de Nadal caríssims il·luminats amb pedals?
-Mantindreu el Bicing amb el dèficit que té?
-¿Accepteu la zona de Preparc a Collserola, que sembla que hagi estat inventada per a poder seguir construint més amunt?
-Quina manera hi ha de reduir la contaminació a Barcelona?

26 d’abril de 2011 a les 10:52 Anònim ha dit...

Gràcies per la resposta. L'ús veïnal i ciutadà mai ha suposat un perill pel parc. Si s'ha de limitar, en tot cas, haurà de ser la seva vessant turística. No ens podem convertir, si es que ja no ho som una mica, en una ciutat aparador.

Jordi Peiró

5 de maig de 2011 a les 13:34 ricard gomà ha dit...

Hola Vitus, perdona el retard en comentar però la campanya em deixa poc temps. Pots trobar el programa sencer a la web: www.ricardgoma.cat.

Com pot ser que el projecte de l'Hotel Vela es fes sense problemes amb Imma Mayol com a regidora de medi ambient?

L’Hotel Vela es va poder construir perquè el plenari de l’Ajuntament va aprovar un pla urbanístic que ho va permetre, sense que la regidoria de Medi Ambient ho pogués evitar perquè no té cap força legal per fer-ho. Aquest pla no va tenir el recolzament d’ICV-EUiA que va votar-hi en contra, en solitari, les dues vegades que ha passat pel plenari: el 23 de novembre de 2001 i el 21 de juliol de 2006. En canvi, va comptar amb els vots favorables de PSC, ERC, CiU i PP. Aquests partits són els responsables que avui estigui construït l’Hotel Vela.

Per cert, darrerament, també hem votat en contra d’un planejament urbanístic que permetrà instal·lar un port de luxe al costat de l’Hotel Vela. Estar en el govern no vol dir que no lluitem contra allò que no compartim. Malauradament, de vegades els projectes s’aproven amb altres majories.


-Tornareu a posar arbres de Nadal caríssims il·luminats amb pedals?

Els arbres als quals et refereixes es van comprar. Per tant, actualment, la seva col·locació en equipaments o l’espai públic no genera més cost.

És probable que la col·locació d’aquests arbres, com a part de la ornamentació nadalenca de la ciutat, s’emmarqui en el projecte global de les actuacions nadalenques de Barcelona que coordinen els responsables de comerç.

Els arbres solars s’han reaprofitat en espais dels districtes de la ciutat i els 2 arbres interactius connectats a bicicletes al Saló de la Infància.


-Mantindreu el Bicing amb el dèficit que té?

El Bicing és un sistema públic basat en l’ús compartit de la bicicleta i que ha estat pensat per afavorir la intermodalitat amb els altres modes de transport públic. Per tant, és un excel·lent complement per aconseguir un model de mobilitat sostenible per a Barcelona i el nombre de persones que l’usen n’és una prova.

És l’àrea verda d’estacionament (lluny de la famosa finalitat recaptatòria de la que se’ns acusava quan vam implantar l’àrea verda) la que ens ha permès finançar el Bicing. Cal afegir que aquest dèficit es manté dins els marges habituals de dèficit assumit per qualsevol altre transport públic de la ciutat i l’Àrea Metropolitana.


(...)

5 de maig de 2011 a les 13:34 ricard gomà ha dit...

-¿Accepteu la zona de Preparc a Collserola, que sembla que hagi estat inventada per a poder seguir construint més amunt?

D’acord amb el decret 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola, el que es coneix com a zona de “preparc” són els espais de regulació especial (ERE), que no han estat creats per construir més amunt.L’àmbit del Parc Natural incorpora unes àrees, delimitades en un mapa, anomenades espais de regulació especial (ERE), i definides com a sectors amb major vinculació a la trama urbana, ja sigui per la presència d’edificacions com per les seves característiques d’àmbits d’enllaç entre els sistemes naturals i els espais verds de la ciutat.Els ERE es regeixen per les determinacions del planejament urbanístic i del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural, però el decret deixa clar que hauran de ser compatibles amb els objectius del Parc Natural i de la seva naturalesa d’espai inclòs a la xarxa Natura 2000.Des d’ICV-EUiA vetllarem perquè es compleixin les normes de planejament urbà i de protecció ambiental d’aquest espai natural.
-Quina manera hi ha de reduir la contaminació a Barcelona?

Ja fa temps que a Barcelona estem treballant per reduir la contaminació atmosfèrica amb mesures com el reg de carrers molt transitats amb aigua del freàtic (ha suposat una reducció del 6% de PM10) o el canvi de vehicles amb la nova contracta de neteja i gestió de residus (ha suposat un descens del 35% de NOx i el 95% PM1).Proposem dues vies per reduir la contaminació: la reducció del trànsit de vehicles privats per tenir una major mobilitat sostenible i l’execució del Pla Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l’Aire de Barcelona 2011-2020, recentment aprovat.La mobilitat té una gran influència sobre la qualitat de l’aire i, en conseqüència, sobre la salut de les persones. El trànsit és la principal causa de les emissions de NOX a Barcelona, i representen un 48,2% del total anual. Cada dia feiner entren i surten de Barcelona 1.300.000 vehicles. Cal rebaixar aquesta xifra i, per fer-ho possible, no n’hi ha prou amb ofertar més transport públic (que s’ha de fer, òbviament). Cal renunciar definitivament a noves infraestructures viàries. L’oferta de carrils per al cotxe crea la demanda del seu ús i, aleshores, els ciutadans i les ciutadanes que el fan servir no canvien les seves pautes de mobilitat.Continuarem treballant en aquest sentit, desenvolupant el Pla Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l’Aire de Barcelona 2011-2020, amb el qual preveiem una reducció per càpita del 25% de NOx i del 41% de PM10 respecte els valors de 2008.

El Pla és transversal, implicant el sector industrial, domèstic i terciari, mobilitat, grans infraestructures, i aspectes relacionats amb la generació i subministrament energètic. Consta de 108 projectes, dels quals un 22% estan directament relacionats amb la qualitat de l’aire.

Gràcies per contactar-me!