No ens privatitzaran l'esperança
Al proper Plenari de Barcelona, dimecres vinent, que serà també l’últim d’aquest curs polític, s’evidenciarà amb tota nitidesa l’aposta per la ciutat privatitzada i per la política d’esquenes a la ciutadania que fa el govern de Xavier Trias (l’aliança CiU-PP). Privatitzen el patrimoni, l’espai, els serveis i els equipaments. Una pluja fina de classisme. Un festival de l’1%. 

1) Volen fer del patrimoni urbà de Ciutat Vellà una pista d’aterratge dels interessos hotelers i l’especulació vinculada al turisme massiu. Volen fer-ho amb l’aprovació final de la modificació del Pla d’Usos. Contra la voluntat política majoritària del Districte, i havent rebutjat la proposta de Consulta Ciutadana que ICV-EUiA vam fer al Plenari. 2) Volen privatitzar l’espai públic, situant-lo al servei del negoci i vulnerant els drets de les persones, menystenint els dret a una ciutat plenament accessible. Volen fer-ho amb una Ordenança de Terrasses redactada al dictat de certs grups econòmics de pressió. Sense haver escoltat la veu de les veïnes i els veïns. ICV-EUiA demanarem processos participatius als barris. 3) Volen mantenir la gestió privatitzada de les noves escoles bressol, així com les imposicions que degraden el servei públic del 0-3: increment de ràtios i retallada de suports. Ho han fet contra la comunitat educativa. I contra la ciutadania, que amb 26.000 signatures ha defensat el blindatge del model públic i de qualitat. La Síndica de Greuges li demana que deixi d’enrocar-se i escolti. ICV-EUiA li demanarem que faci cas a la Síndica i admeti a tràmit la Iniciativa Ciutadana. 4) Volen seguir mercantilitzant la gestió dels equipaments de proximitat (de casals infantils a espais de gent gran; d’habitatges d’inclusió a casals de barri). Com ho fan ? Amb regles del joc, en els concursos de gestió, que beneficien a les empreses amb afany de lucre i expulsen les entitats socials. ICV-EUiA demanarem, un cop més, que posin fi a aquesta dinàmica de maltractar l’economia social i posar catifes vermelles als Eulen de torn. 

A Ciutat Vella, hotels per damunt de convivència. A voreres, places i rambles, terrasses per damunt d’accessibilitat. A les escoles bressol, aparcament d’infants per damunt de qualitat educativa. I als equipaments de barri, oportunitats de negoci per damunt de vincles socials. Aquesta és la ciutat de CiU-PP. I tot tancant espais de participació. Amb opacitat i sense escoltar el veïnat, ni els barris, ni la comunitat educativa, ni el tercer sector social. Aquesta és la forma de fer política de CiU-PP. Però no aconseguiran que deixem de creure i de lluitar per la ciutat del bé comú, la del 99%; i per la política transparent i participativa. I ho farem al Plenari del dimecres. Plantarem cara i proposarem alternatives. I ho seguirem fent al carrer, al costat de la Ciutat Vella rebel, del moviment veïnal, de la Plataforma 0-3, de la Taula del 3r Sector, de la Xarxa d’Economia Social… Perquè estem convençuts que és possible la Barcelona dels barris i de la gent senzilla. Perquè no ens poden privatitzar l’esperança. I com diu Alexis Tsipras, l’esperança sempre guanya.